literature

No Picture

जैमली र कहिल्यै नफर्किने तिं दिनहरू

‘भगवान संग मागेर पाउने भए ?’ प्रश्न खस्न नपाउदै उनले भने, ‘बालापन र मेरो किशोरबय माग्थें ।’ अनुहार उज्यालो भयो । केही सम्झें जस्तो गरी उनले भने, ‘साँच्चै तिं दिन, त्यहि उमेर र त्यही ठाउमा…